Oost-West een ander Godsbegrip. Een ketters geschrift.

Geest en wetenschap door Bewustzijn verstrengeld in Thuis Best

Oost-West, Thuis Best. In dit boek wordt deze uitdrukking gebruikt voor de menselijke geest en westerse wetenschap. Twee vogels in hetzelfde universum, symbolisch voor twee type mensen die tegenover elkaar staan. Zowel Oost als West bieden een paradijs aan. Met het juiste geloof kom je in de hemel en met je gezonde verstand goed op aarde. Door kennis van cellen en de kwantumtheorie is de vertrouwde meetbare wereld van West verstrengeld met de onmeetbare wereld van Oost. De verstrengeling van die twee werelden vind je terug in het bewustzijn dat lokaal (in het lijf) als non-lokaal (buiten het lijf) bestaat.

Dit is op twee manieren een kettersboek. Voor de orthodoxe gelovigen uit Oost, met mijn idee over het goddelijke bestaan, ben ik een (gnostische) ketter en voor de wetenschapper uit West, die volgens de regels van wiskunde- en scheikundeboek denkt, ben ik ook een ketter. Het gekke is dat ik me daarbij goed vol. De lezer leg ik mijn levenspad uit die veranderde naarmate ik ouder werd.

In het eerste hoofdstuk geef ik aan hoe mensen de wereld waarnemen; we willen allemaal graag gelijk hebben. Daarna kijk ik kritisch naar mijn gereformeerde opvoeding. In de voorgelezen Bijbelverhalen na het eten werden in naam van God oorlogen gevoerd en vele heidenen gedood, wat ik toen vol ontzag heel begrijpelijk vond. Halverwege het boek worden Oost-West in Thuis-Best aan elkaar verbonden zoals twee bijzondere vogels die leven in en van hetzelfde bos.

Via de aangegeven link kunt u het bestellen. 

Auteur Jelle G. de Vries

Drukwerk: Pumbo.nl

Omslag, vormgeving en foto`s: Jelle G. de Vries

Redactie: E Cuppen, C.J.M. Geurts van Kessel.

ISBN/EAN: 978-9082794434

NUR 707  (Geloofsopbouw)

NUR 709  (Godsdienstwetenschappen)

NUR 717  (Parapsychologie)

NUR 

382 bladzijden

https://www.boekenbestellen.nl/boek/Oost-West een ander Godsbegrip