Oost-West een ander Godsbegrip. 

Geest en wetenschap door Bewustzijn verstrengeld in Thuis Best

De uitdrukking Oost-West, Thuis-Best wordt uitgelegd als: ‘Men moge de gehele wereld door­kruist hebben en het steeds goed hebben gehad, maar men zal zich nergens beter bevinden dan thuis’. In dit boek gebruik ik dit gezegde als metafoor voor twee vaak tegenover elkaar staande type mensen met hun werkelijkheid. Oost staat voor magie, geloof en een hiernamaals. West staat voor materie, non-fictie en dood is dood. Zowel Oost als West bieden een paradijs aan. Oost wijst via gebeden en meditatie de weg naar hemel of Zomerland. West wijst via gezond verstand gewoon naar het leven op aarde. In dit boek wordt de verbinding tussen de geestenwereld en de wetenwereld gelegd door het bewustzijn dat lokaal (in het lijf) als non-lokaal (buiten het lijf) aanwezig is. Door kennis van cellen en de kwantumtheorie is de vertrouwde meetbare wereld verstrengeld met de ogenschijnlijke onmeetbare wereld van de geest. De lasso is het bewustzijn.

I

n het eerste hoofdstuk geef ik aan hoe mensen de wereld waarnemen; we willen allemaal graag gelijk hebben. Daarna kijk ik kritisch naar mijn gereformeerde opvoeding. In de voorgelezen Bijbelverhalen na het eten werden in naam van God oorlogen gevoerd en vele heidenen gedood, wat ik toen vol ontzag heel begrijpelijk vond. Halverwege het boek worden Oost-West in Thuis-Best aan elkaar verbonden zoals twee bijzondere vogels die leven in en van hetzelfde bos.

Via de aangegeven link kunt u het bestellen. 

Auteur Jelle G. de Vries

Drukwerk: Pumbo.nl

Omslag, vormgeving en foto`s: Jelle G. de Vries

Redactie: E Cuppen, C.J.M. Geurts van Kessel.

ISBN/EAN: 978-9082794434

NUR 707  (Geloofsopbouw)

NUR 709  (Godsdienstwetenschappen)

NUR 717  (Parapsychologie)

NUR 

382 bladzijden

https://www.boekenbestellen.nl/boek/Oost-West een ander Godsbegrip