Jelle de Vries (1944) volgde eerst een jachtbouw opleiding en stond daarna vijf jaar voor de klas als timmerleraar. Tijdens en daarna studeerde hij orthopedagogiek.  Van zijn 35 ste tot zijn pensioen gaf hij les aan (Z-)verpleegkundigen. Naast deze baan volgde hij vanuit interesse verschillende cursussen: hypnose, biofeedback, regressie-training en hypnotherapie (NLP) en bestudeerde oosterse wijsheden. Na die studies gaf hij naast zijn werk jarenlang therapie aan mensen met uiteenlopende vragen waarbij van westerse en oosterse inzichten gebruik werd gemaakt. Bij de Kamer van Koophandel in Arnhem staat hij ingeschreven als schrijver en uitgever. De God van zijn jeugd heeft een belangrijke verandering onder gaan. Aan het eerste boek (als scheingstherapie object) is 7 jaar gewerkt. Het boek over een ander Godsbegrip 5 jaar.