Dit boek is een verhaal dat gaat over verbintenissen en scheidingen. Het is een door de schrijver beleefd levensverhaal van een zoektocht naar begrip, liefde en harmonie. Het laat zien hoe scheidingsprocessen ontstaan en relaties verder gaan. Vele leermomenten worden uitvoerig beschreven. In het voorwoord staat: ‘Je kunt je voorgaande partners ontkennen, afzweren of er niet over praten, maar inwendig leven ze vrolijk voort. Geef je de witte wolf van begrip of de zwarte wolf van rancune te eten?’ Door begrip verandert het idee over scheidingen en gescheiden zijn. 

Het idee een boek te schrijven over hoe relaties in elkaar zitten had ik al tijdens mijn studie, maar wist toen nog niet dat mijn hele leven daarin een vaardigheidsoefening zou worden. 

 

Via de aangegeven link kunt u het bestellen. 

©2018 Jelle G. de Vries

www.jellegdevries.nl Frisse lucht op je levenspad.nl

Drukwerk: Pumbo.nl

Vormgeving: Jelle G. de Vries

Omslagillustratie: C.J.M. Geurts van Kessel

ISBN/EAN: 978-90-827944-0-3

NUR 402 

488 bladzijden

https://www.boekenbestellen.nl/boek/negen-vrouwen-en-een-hond